Läs mer om Alnylams svar på covid-19 ›

Till de som säger “omöjligt, opraktiskt, orealistiskt” säger vi:

Utmaningen Antagen

Vi utvecklar en innovativ ny typ av läkemedel som kallas RNAi-terapi, som vi tror har potential att förändra livet för människor med sällsynta sjukdomar.

Till de som säger “omöjligt, opraktiskt, orealistiskt” säger vi:

Utmaningen Antagen

Vi utvecklar en innovativ ny typ av läkemedel som kallas RNAi-terapi, som vi tror har potential att förändra livet för människor med sällsynta sjukdomar.

I FRAMKANT AV FÖRÄNDRING

Alnylam leder förvandlingen av RNA-interferens (RNAi) till en innovativ ny typ av läkemedel för patienter som har begränsade eller otillräckliga behandlingsalternativ. Baserat på vetenskap som har vunnit Nobelpris representerar RNAi-terapi ett kraftfullt, kliniskt bevisat tillvägagångssätt för behandling av ett brett spektrum av allvarliga och försvagande sjukdomar.

Alnylam grundades 2002 och levererar en djärv vision om att förvandla vetenskapliga möjligheter till verklighet, med en robust forskningsplattform och flera läkemedel under utveckling i pipeline och en produkt som har godkänts i USA (se pressmeddelande) och Europeiska unionen (se pressmeddelande).

>1k
anställda
16
länder
10
program för nuvarande i klinisk utveckling
1
godkänd produkt*
>35
kliniska studier hittills
>5
år längsta exponeringsperiod
_
_
_
_
_
_

Uppdaterad mars 2019
*i USA och Europeiska unionen

RNAi: EN REVOLUTION I BIOLOGI BYGGD PÅ forskning som vunnit nobelpris

RNA-interferens (RNAi) är ett genombrott i förståelse för hur gener regleras i celler. Det representerar också ett helt nytt tillvägagångssätt för forskning och utveckling av läkemedel. 2006 års Nobelpris i fysiologi eller medicin, som tilldelades Craig Mello och Andrew Fire, erkände betydelsen av RNAi som en stor vetenskaplig upptäckt.

Läs mer

Vårt fokus

Vår pipeline av undersökande RNAi-terapi är inriktad på sjukdomar med ouppfyllda medicinska behov inom fyra strategiska terapeutiska områden: genetiska läkemedel, hjärt-metaboliska sjukdomar, leversjukdomar och sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet (CNS) och ögonsjukdomar.

Vår produkt som har godkänts för patienter inom den Europeiska unionen behandlar ärftlig FAP, familjär amyloidos med polyneuropati. Terapeutiska produkter i sent utvecklingsskede (fas 2 - fas 3) fokuserar på ärftlig amyloidos, akut hepatisk porfyri, hemofili och sällsynta blödningsstörningar, hyperkolesterolemi och komplementförmedlade sjukdomar. Vi har ett antal utvecklingsprogram i tidigt skede.

Se vår pipeline
join our team

Kom med i vårt team

Vi strävar efter att bli en kommersiell organisation som självständigt kan leverera läkemedel till patienter och söker personer med olika kunskap, erfarenheter och bakgrund för att hjälpa oss att bygga ett team i världsklass.. Vi är baserade i Cambridge, USA med kontor i Zug, Schweiz och Maidenhead, Storbritannien, men vi anställer också runt om i Europa.

Se aktuella jobb (på engelska)

Kontakta oss

För förfrågningar eller för mer information kan du nå oss via e-post eller genom att ringa Alnylams Sverige-kontor.

Alnylam Sweden AB

Olof Palmes Gata 29 - 111 22 Stockholm

info@alnylam.se
+46 842 002 630

För medicinsk information, frågor om kliniska prövningar eller för att rapportera en biverkan eller produktklagomål:

Avgift:+46 842002641

Avgiftsfritt:020109162

medinfo@alnylam.com

För information om aktieägare, affärs-utveckling, media och kliniska prövningar besök vår globala webbsida

LÄS MER OM ALNYLAM

Fördjupad information om vår forskning, vår pipeline, resurser för medicinsk personal och patienter, och de senaste nyheterna om Alnylam.